Firma Primco s.r.o. byla založena v roce 1996 v Plzni jako generální zastoupení

německého výrobce průmyslových lepidel, firmy FORBO-HELMITIN GmbH,

Pirmasens / SRN, pro Českou republiku.

 

Od roku 2000, kdy došlo k reorganizaci zákaznických oblastí a do prodeje v ČR

byli zapojeni i další dodavatelé, byla naše společnost činná jako autorizované

zastoupení tohoto výrobce, v říjnu 2006 přejmenovaného na FORBO Adhesives

Deutschland GmbH. V roce 2012 byla firma začleněna do skupiny H. B. FULLER

Adhesives Deutschland GmbH, při čemž naše společnost je i nadále autorizovaným

dealerem této skupiny.

 

Od roku 2013 dovážíme a dodáváme také lepidla a ostatní přípravky jiných

výrobců - jako na př. firem JOWAT AG nebo KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH

& Co. KG.