Primco s.r.o., Plzeň

Hlavní druhy námi dodávaných lepidel FORBO-HELMITIN:

 Disperzní (vodou ředitelná truhlářská lepidla na bázi polyvinylacetátu, obyčejná nebo vodovzdorná

 Rozpouštědlová a disperzní čalounická lepidla, nátěrová nebo nanášená stříkáním, hořlavá nebo nehořlavá

 Neoprenová a disperzní latexová lepidla, lepidla na lepení PVC a jiných umělých hmot

 Polyuretanová lepidla, jednosložková nebo dvousložková

 Tavná lepidla na olepování hran, tavná konstrukční lepidla

 Reaktivní polyuretanová lepidla (Hot Melts)

 Moderní lepidla na bázi silanterminovaných polymerů

 Speciální lepidla - na př. polyakrylátová (vteřinová) lepidla

 Polyuretanové, silikonové a akrylátové těsnící hmoty

 Speciální polyuretanové lepidlo na utěsnění pracovních desek kuchyňských linek

 Permanentní lepidlo na bázi akrylových polymerů

 Ředidla, čistící prostředky, primery atd.