Primco s.r.o., Plzeň

Použití a technické parametry vybraných lepidel FORBO-HELMITIN:

 Disperzní (vodou ředitelná) truhlářská lepidla

 Rozpouštědlová a disperzni čalounická lepidla

 Tavná lepidla na olepování hran nábytku

 Lepidla a přípravky pro výrobu obuvi

 Jednosložková polyuretanová lepidla

 Dvousložková polyuretanová lepidla

 Polyuretanová lepící a těsnící hmota, také speciální balení pro montáž kuchyňských desek

 Speciální lepidla